Devamını oku

Bu piramidin en altındaki birinci basamak bütün insanlığı ifade etmektedir. Böylece bu piramit Siyonizmin bütün insanlığı, yani yeryüzündeki 6 milyar insanı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir. İnsanlığı kontrol için kurulan sistem en tepedeki yöneticilerin arzularının yerine getirilmesi, plan ve programlarının uygulanabilmesi için böyle bir piramit sistemi esas alınmıştır. En alttaki insanlıkla beraber piramitteki bu kademeler 13 kademeyi oluşturmaktadır. 13 sayısı Siyonizmde, Hıristiyanların aksine, uğurlu sayılan bir sayıdır.

Bu dünya teşkilatı, inanç itibarıyla Siyonizme dayanmaktadır. Siyonizmin temel esasları ise –daha önce belirttiğimiz gibi– tahrif edilmiş Tevrat’a ve Kabbala’ya dayanmaktadır. Bu sistemin en büyük özelliği, bir kere daha belirtirsek gizlilik ve itaattir. Bundan dolayı her biri yalnızca kendisine verilen emirleri yerine getirir. Kurulan “hücre sistemi” sayesinde her birinin yalnızca en üst derecesindekiler bir üst örgütle bağlantı içine girebilirler. Sistemin tümünü bütün sırlarıyla bilenler ise yalnızca en üstteki Kabbalist hahamlardır.